Adviseur jonge kind

Het welbevinden en de betrokkenheid van het kind staan centraal!

Wanneer een kind lekker in zijn vel zit, is het in staat om optimaal deel te nemen aan het leerproces. Betrokkenheid is de indicator die aangeeft of een kind optimaal in ontwikkeling is. Naast welbevinden en betrokkenheid brengt Looqin ook de cognitieve ontwikkeling in beeld.

Met het kindvolgsysteem Looqin kunt u eenvoudig de totale ontwikkeling van jonge kinderen in beeld brengen. Ik ben enthousiast over dit volgmodel, omdat het welbevinden en de betrokkenheid van het kind centraal staan. Dit sluit naadloos aan bij de pedagogische basisdoelen van Riksen Walraven en de criteria van de landelijke kwaliteitsmonitor kinderopvang.

Looqin is ontwikkeld in samenwerking met de Katholieke Universiteit Leuven, Ferre Leavers en Onderwijs Maak Je Samen. De ontwikkeling van kinderen kan in een doorgaande lijn van 0-13 jaar worden gevolgd. Het is daarom uitermate geschikt voor IKC’s, brede scholen die vanuit een sterke visie samen willen werken. Maar ook is het interessant voor gemeentes die kinderen van voor- naar vroegschool willen volgen.

Het systeem geeft inspirerende handvatten aan om het handelen in de groep te verbeteren en de betrokkenheid van kinderen te verhogen. Ik verzorg voorlichting over Looqin binnen de kinder (peuter)opvang, geef trainingen voor optimaal gebruik en help u met succesvolle implementatie.

Piramide

Piramide is een educatief concept voor jonge kinderen en het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen op een speelse manier goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Daarnaast is er ook een programma wat geschikt is voor gastouders.

Thematisch opgezet

Een uitdagende speelleeromgeving

Kinderopvang

Nu ook babytrainingen, Kiekeboe!

Aanbod

Voor doelgroep-  en niet doelgroep kinderen

Digitaal

Het aanbod is vernieuwd en digitaal

Doelen van SLO

Alle ontwikkelings- gebieden komen aanbod.

Gecetificeerd

Ik ben gecertificeerd Piramide trainer.

Waar kan ik u ook in adviseren?

  • Ik ben gecertificeerd trainer in het “werken met baby’s “van het NJI

Verder zijn er veel onderwerpen ( o.a. uitdagende speelleeromgeving, de doorgaande lijn etc ) waar u mij voor kan vragen.

Bent u op zoek naar advies over
voorschoolse educatie?

Neem contact op.