“Mijn missie is om kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden.”

Anne-Lène van Schie, Onderwijsadviseur

Ik ben Anne-lène van Schie, onderwijsadviseur jonge kind. Dat doe ik sinds medio 2015 vanuit mijn eigen adviespraktijk, voornamelijk in de regio Twente. Door mijn kennis en ervaring probeer ik in al mijn werkzaamheden direct of indirect een bijdrage te leveren aan het bieden van maximale ontwikkelingskansen aan jonge kinderen.

Als ouder-kindzorg verpleegkundige heb ik veel gewerkt in achterstandswijken. Hier realiseerde ik mij hoe belangrijk het is dat elk kind de  kans krijgt zich optimaal te ontwikkelen. Daar wilde ik mij op richten. Ik vervolgde mijn weg als onderwijsadviseur jonge kind. Het is mijn kracht om verbinding te bewerkstelligen tussen beleid en praktijk.

Ik motiveer mensen en reik kennis en inzichten aan. Door mijn positieve aansporing en bevlogenheid probeer ik mensen in beweging te krijgen. Samenwerking en wederzijds vertrouwen staan voor mij centraal in elke opdracht. Een kennismakingsgesprek is daarom essentieel voor een goede start. Soms zijn er meerdere gesprekken nodig om de opdracht en de uitvoering helder te krijgen. Dit werk ik uit in een offerte. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te communiceren waarbij ik een kritische opmerking niet uit de weg ga.

Mijn inspiratie

Ik vind het belangrijk om continue bezig te zijn met mijn eigen ontwikkeling en ik ben voortdurend op zoek naar inspiratie. Op dit moment is het onderwerp kansongelijkheid een hot item voor mij.  Kinderen met dezelfde talenten en capaciteiten hebben recht op gelijke kansen. De achtergrond van een kind mag geen invloed hebben op zijn of haar schoolsucces. Dit past naadloos bij mijn missie.

Ik ben geïnspireerd door het boek Urban Onderwijs  van Julia Graevenitz en Menno Visser en de serie Klassen. 

Contact

Klik hier voor meer informatie over mijn achtergrond, ervaring, de projecten waar ik aan heb gewerkt en de organisaties waarvoor ik heb gewerkt.