Pedagogisch coach

& beleidsmedewerker

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.”

- Nelson Mandela

Coaching op de werkvloer is een enorm effectieve manier om de kwaliteit van kinderopvang te verbeteren. Goede coaching draagt bij aan professionele ontwikkeling én werkplezier! Het geeft mij veel voldoening om pedagogisch medewerkers in uw organisatie een stap verder te helpen door individuele coaching. Afhankelijk van de wensen en de visie van de organisatie kunt u mij inzetten als pedagogisch coach beleidsmedewerker.

Daarnaast begeleid ik pedagogische coaches/beleidsmedewerkers en organiseer ik netwerkbijeenkomsten voor hun. Tijdens de bijeenkomsten wordt verbinding gelegd tussen beleid en praktijk en gaan we samen in gesprek over de eigen praktijk en reflecteren de pedagogische coaches/beleidsmedewerker op hun eigen rol. Zo werken we samen aan verdere professionalisering van de kinderopvang.

Het is maatwerk!

Ook voor het actualiseren of ontwikkelen van het pedagogisch beleid voor uw organisatie heb ik de expertise in huis. Vooral voor kleinere organisaties is het interessant de (verplichte) pedagogisch beleidsmedewerker/coach in te huren voor het benodigde aantal uren. Als ZZP-coach/ pedagogisch beleidsmedewerker breng ik kennis en ervaring mee en ben ik flexibel inzetbaar. U kunt mij inzetten voor afzonderlijke rollen én voor combinaties daarvan.

Bent u op zoek naar advies over een pedagogisch coach en/of beleidsmedewerker?

Neem contact op.