In elke opdracht staan voor mij de samenwerking en wederzijds vertrouwen centraal. We beogen immers hetzelfde doel te behalen.

Voor een nieuwe opdracht vorm ik mij in een of meerdere gesprekken een beeld van uw gemeente of kinderdagverblijf. Hoe is de huidige situatie en hoe ziet de gewenste situatie er uit? Welke oplossingen liggen binnen de mogelijkheden van uw team en organisatie?

In een tweede afspraak presenteer ik u mijn bevindingen en doe ik een voorstel welke weg bewandeld kan worden om de gewenste doelen te behalen. Daarbij ben ik altijd eerlijk en geef ik het aan, als een doel moet worden bijgesteld of in meerdere stappen uiteen moet worden gezet.

Zodra u tevreden bent over de voorgestelde oplossing en de weg er naar toe, breng ik een offerte uit.