skip to Main Content

Anne-Lène van Schie, onderwijsadviseur Jonge kind.
Contactgegevens:

Boekelerschoolpad 5

7548 AH Enschede

mail@annelenevanschie.nl

+31 6 42 09 54 88

KvK: 63871742

Bekijk mijn LinkedIn

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Het werken met baby’s vraagt specifieke kennis en vaardigheden van de pedagogisch medewerkers. De wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) verplicht werkgevers om vanaf 1 januari 2018 te investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Sterker nog: vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die werken met 0-jarigen beschikken over een diploma of certificaat waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan de juiste criteria. Uiteraard voldoet de training “kiekeboe met Piramide “en de training ‘Werken met baby’s’ aan deze eisen.

“Kiekeboe met Piramide”
De training “Kiekeboe met Piramide “ sluit aan bij het concept Piramide. Nabijheid, initiatief van het kind en de ontwikkeling van baby’s zijn vaste onderdelen van Piramide. De training is een losstaande training en is passend voor elke kinderopvang. Natuurlijk is deze training sterk aan te bevelen voor Piramide locaties.

De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur en 1 begeleidingsmoment.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aanbod:

  • De begrippen nabijheid, afstand, initiatief baby en initiatief pedagogisch medewerker worden a.d.h.v. de praktijk uitgelegd
  • De interactievaardigheden
  • Spel en de omgeving
  • De ontwikkelingsgebieden
  • Ouders

Na elke bijeenkomst krijgen de pedagogisch medewerkers opdrachten om in de praktijk uit te voeren.

Tijdens de training maken de pedagogisch medewerkers gebruik van het Piramide Implementatie Vaardigheden Assessment (PIVA). Dit systeem is gericht op de vaardigheden van pedagogisch medewerkers met het werken met baby’s.

Het begeleidingsmoment kan bestaan uit filmopname, consultatie in de groep dit is individueel afhankelijk van het leerproces van de pedagogisch medewerker.

De training is in company  en op locatie te geven. Na afloop ontvang je een certificaat waarmee je voldoet aan de eisen van de wet IKK, inzake het werken met 0-jarigen in de kinderopvang.

Ik ben gecertificeerd trainer in “Kiekeboe met Piramide”.

Werken met Baby’s
De training werken met baby’s is ontwikkeld door het NJI ( Nederlands jeugdinstituut). De training is geschikt voor pedagogisch medewerkers die op een babygroep werken. De nadruk ligt op de bewustwording van de rol die je als pedagogisch medewerkers hebt in de ontwikkeling en het welbevinden van baby’s. Interactie is daarbij het sleutelwoord.
De volgende onderdelen komen aan bod in de training:
• Visie op baby’s en babyopvang;
• Het bieden van emotionele ondersteuning;
• Respect voor autonomie;
• Structuur en continuïteit
• Zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet ;
• Ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties;
• Een veilige en uitdagende speelomgeving creëren;
• Samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.
Tijdens de bijeenkomsten zal aandacht besteed worden aan intervisie en zullen de pedagogisch medewerkers meer inzicht krijgen in hun eigen handelen door te reflecteren op (eigen gemaakte) filmfragmenten.

Opzet traject
De training bestaat uit een traject van 8 bijeenkomsten van 2,5 tot 3 uur. Het is van belang om de leidinggevende of manager te betrekken bij dit traject zodat het proces doorgaat en het geleerde in de praktijk wordt uitgevoerd. In 2 bijeenkomsten zullen zij geïnformeerd worden over de inhoud van de cursus en krijgen zij materiaal om het geleerde bij de pedagogisch medewerkers te borgen en te verdiepen.
Ik ben gecertificeerd trainer (NJI) voor het geven van de training werken met baby’s

Back To Top