skip to Main Content

Anne-Lène van Schie, onderwijsadviseur Jonge kind.
Contactgegevens:

Boekelerschoolpad 5

7548 AH Enschede

mail@annelenevanschie.nl

+31 6 42 09 54 88

KvK: 63871742

Bekijk mijn LinkedIn

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

‘De eerste jaren zijn fundamenteel voor de startkansen die kinderen krijgen.’ – Dr. Cathy van Tuijl

In de leeftijd van 0 tot 6 jaar leggen kinderen de basis voor hun ontwikkeling. Uit onderzoek blijkt telkens weer hoe belangrijk de rol van leerkrachten en pedagogisch medewerkers hierin is. Zij kunnen er mede voor zorgen dat kinderen zich optimaal ontwikkelen. Daarom is het belangrijk dat leerkrachten, pedagogische medewerkers en leidsters goed zijn toegerust op hun taak. Bezitten ze de juiste pedagogische en educatieve vaardigheden? Hebben ze voldoende aandacht voor ontwikkelingsstimulerende activiteiten? Kunnen ze opbrengstgericht werken met jonge kinderen en een doorgaande lijn met de basisschool realiseren? En gaat het spel daarbij niet verloren? En tot slot: hoe gaan ze om met ouders.

Vanuit mijn jarenlange ervaring in werken met leerkrachten, pedagogische medewerkers en leidsters kan ik helpen deze vragen te beantwoorden. Bovendien kan ik een rol spelen in:
• Opleiden van VVE-coaches
• Coaching op de werkvloer
• Doorontwikkeling van organisaties
• Scholing van pedagogische medewerkers
• Implementatie van methodes zoals Piramide
• Ontwikkelen en implementeren van doorgaande leerlijnen
• Ouderbetrokkenheid

Back To Top