skip to Main Content

Anne-Lène van Schie, onderwijsadviseur Jonge kind.
Contactgegevens:

Boekelerschoolpad 5

7548 AH Enschede

mail@annelenevanschie.nl

+31 6 42 09 54 88

KvK: 63871742

Bekijk mijn LinkedIn

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Piramide  is een voor- en vroegschools programma dat gebruikt wordt bij peuters en kleuters. Het programma ondersteunt de pedagogische medewerkers om jonge kinderen goed te begeleiden. Met Piramide stimuleert u jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. Elk kind krijgt hierdoor de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Piramide is thematisch van opzet en het thema heeft een duidelijke opbouw: er is een aanbod voor pientere kinderen, interactief voorlezen en het sluit goed aan bij doelgroepkinderen. Men werkt aan de doelen van SLO en alle ontwikkelingsgebieden komen aan bod. Piramide en opbrengstgericht werken zijn een goede combinatie die gemakkelijk kan worden doorgevoerd. Piramide is een landelijk gecertificeerd programma. Voor het verkrijgen van een Piramide certificaat worden er eisen gesteld aan de hoeveelheid trainingen, consultaties en individuele gesprekken. Voor module 1 betekent dit 12 dagdelen trainingen en coaching op de werkvloer. Na het succesvol afronden van deze cursus zijn de deelnemers start bekwaam voor het werken met Piramide. Module 2 is een verdiepingsmodule en omvat ook 12 trainingen en coaching op de werkvloer. Daarnaast is maatwerk mogelijk. De Piramide training is geschikt voor pedagogisch medewerkers niveau 3 en 4, en voor HBO-ers .

Piramide is ook heel geschikt voor kinderen die door gastouders worden opgevangen. Er is een speciaal pakket ontwikkeld voor gastouders. Het materiaal sluit aan bij het pedagogisch kader voor gastouders. Gastouders bieden hiermee een plezierige omgeving voor kinderen tussen 0 en 4 jaar. Waarbij spelen, ontdekken en ontwikkelen centraal staat. Het succes van Piramide valt en staat bij een goede uitvoering daarom is het belangrijk om hiervoor een korte training te volgen.

Ik ben een Cito-gecertificeerd Piramide trainer en trainer interactief voorlezen en ik heb veel ervaring met het opleiden van teams en individuele medewerkers.

Back To Top