skip to Main Content

Anne-Lène van Schie, onderwijsadviseur Jonge kind.
Contactgegevens:

Boekelerschoolpad 5

7548 AH Enschede

mail@annelenevanschie.nl

+31 6 42 09 54 88

KvK: 63871742

Bekijk mijn LinkedIn

Algemene voorwaarden

Klachtenprocedure

Het werken met jonge kinderen vraagt steeds meer expertise van de pedagogische medewerkers.
In zijn brief roept staatssecretaris Sander Dekker op tot meer de educatieve vaardigheden van pedagogische medewerkers.

Vier VVE Basistraining
Vier VVE is een manier van werken waarin veel aandacht is voor de educatieve vaardigheden van pedagogische medewerkers.
De beste uitgangspunten van de 4 erkende programma’s (Piramide , Kaleidoscoop, Startblokken en Uk en Puk) zijn verwerkt in dit programma. Daarnaast is er gebruik gemaakt van dat wat uit wetenschappelijk onderzoek aanbevolen wordt. We besteden dan ook veel aandacht aan de vaardigheden van pedagogische medewerkers. Met goede interactie- en begeleidingsvaardigheden maken zij het verschil!

Door gericht naar kinderen te kijken en aansluitend boeiende en uitdagende (spel)activiteiten te bieden, begeleiden en stimuleren pedagogisch medewerkers de ontwikkeling. Zo krijgen kinderen wat ze nodig hebben. In Amsterdam zijn de eerste groepen met deze wijze van werken opgeleid met een zeer positief en goed resultaat.
Met de Vier VVE, Basistraining voor Voorschoolse educatie zorgt u voor een sterke basis van uw medewerkers. De basistraining is geschikt voor pedagogische medewerkers niveau 3 en 4 en ook voor HBO-ers.

Het traject bestaat uit 12 bijeenkomsten, coaching op de werkvloer en opbouw van een portfolio gekoppeld aan het competentieprofiel van de pedagogische medewerkers. Na het succesvol afronden van deze cursus zijn de pedagogische medewerkers start bekwaam voor het werken op een VVE locatie.

De inhoud van Vier VVE, Basistraining voor Voorschoolse educatie omvat:

  • gebaseerd op recente inzichten uit literatuur en onderzoek;
  • aangescherpt vanuit de feedback van een expertgroep met vertegenwoordigers uit de wetenschap, het werkveld en de opleidingen;
  • uitgevoerd en geëvalueerd in acht pilot trainingsgroepen en op basis daarvan bijgesteld.

Ik ben gecertificeerd Vier VVE trainer en ga graag in gesprek met u over een scholingstraject.

Back To Top