Kinderopvang

Pedagogisch coach & beleidsmedewerker

Kwalitatief hoogwaardige kinderopvang is van essentieel belang voor het welzijn en de ontwikkeling van een kind, Uit onderzoek blijk dat coaching op de werkvloer een belangrijke bijdrage levert aan het verhogen van de pedagogische en didactische vaardigheden van pedagogische medewerkers. In de wet IKK is het vanaf 2019 verplicht om op elk kinderopvang een pedagogisch coach/pedagogisch beleidsmedewerker in dienst te hebben.

Bent u op zoek naar begeleiding hiervoor of naar een pedagogische coach beleidsmedewerker ?

Kinderopvang

Adviseur jonge kind

Een goed observatie instrument is een belangrijke manier om de ontwikkeling van kinderen te volgen. Bij jonge kinderen speelt welbevinden en betrokkenheid een grote rol in het leerproces. Als adviseur jonge kind verzorg ik implementatie trajecten van het kindvolgsysteem looqin.

Daarnaast werk ik ook met Piramide.

Gemeenten

Adviseur onderwijsachterstanden

Kwalitatief goed onderwijsachterstandenbeleid levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in uw gemeente. De kansongelijkheid neemt in deze tijd toe. Waar je wieg staat bepaalt je kansen! Daarom is het belangrijk om bij jonge kinderen al aandacht te schenken aan de voor- en vroegschoolse educatie. Gemeenten hebben, door hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de voorschoolse educatie, hierin een belangrijke taak.

Over mij

Anne-Lène van Schie

Mijn persoonlijke missie in mijn werk is: het leveren van een positieve bijdrage aan de kansen van jonge kinderen in het onderwijs en in de kinderopvang. Jonge kinderen zijn het meest kwetsbaar en ieder kind verdient het om maximale kansen te krijgen om zich te ontwikkelen. Alles wat ik doe in mijn werk, als onderwijsadviseur jonge kind , heeft hier direct of indirect hiermee te maken.